Project Overview

NEUROPSICOLOGIA

Area

La Neuropsicologia Clínica té com a finalitat descriure, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives i conductuals resultants d’una afectació del Sistema Nerviós Central. Les àrees d’actuació bàsiques del neuropsicòleg clínic són: llenguatge i comunicació, atenció, memòria, funcions visoespacials, visoconstructives i visoperceptives, funcions executives, i emoció i conducta.